Torben Bramming, der er præst ved Ribe Domkirke, har skrevet en meget spændende bog om Johan Rantzau. Johan Rantzau var krigeren som besejrede Skipper Clement og forhindrede, at Christian den Anden kom tilbage til tronen.

Rantzau optrådte med en fanatisk brutalitet. Sejren over Skipper Clement i Grevens Fejde i Aalborg december 1534, betød 2000 dræbte bønder og efterfølgende en ufattelig nød for bondebefolkningen, som havde støttet oprøret.

BØNDERNE MÅTTE AFSTÅ ALT GODS

I over halvdelen af Jyllands herreder måtte bønderne afstå alt gods, og da krigen var slut ejede kongen, nu Christian den Tredje, personligt halvdelen af Danmarks jord.

Johan Rantzau skriver selv om stormen på Aalborg: “Vi begyndte da at storme og stormede en god time om ikke halvanden, og de værgede sig mandeligt og havde besat skanserne med godt skyts rundt om. Dog undte os Gud den lykke, at vi vandt stormen, og fjenderne alle blev dræbte.”

Det var en reel borgerkrig i Danmark, selv velstillede borgere spiste katte og rotter i København.

Johan Rantzau blev påvirket ret så kraftigt af Luther, og han er med til at bane vejen for protestantismen i Danmark. Rantzau rejste som ung rundt i Europa og besøgte blandt andet Henrik den Ottende i England. Han blev også korsridder i Jerusalem og besøgte paven i Rom.