Udsolgt
Foredrag Sofie Münster – Sådan ruster vi vores børn til livet – et foredrag om børns udvikling I foredraget giver Sofie Münster en lang række bud på, hvad vi konkret kan gøre, for at vi får gladere, stærkere og mere omsorgsfulde børn, der har overskuddet til også at være noget for andre mennesker. Børn trives bedst, når de møder deres forældre, som trygge autoriteter, der stiller… Læs mere
Foredrag HVORDAN SKABER I EN FREMTIDSGODKENDT FOLKEKIRKE Med BIRGITTE KRAGH ENGHOLM Hvis folkekirken også i fremtiden skal bevare sin position som folkets kirke, må den ruste sig til fremtiden og forsøge at lytte højere. Lytte højere til, hvad moderne mennesker i fremtiden vil efterspørge, hvilke behov, forventinger og giver mening for dem. Lytte højere til, hvad fremtiden kommer til at betyde for… Læs mere
Foredrag FORTIDENS SLAGMARKER – JEANETTE VARBERG Vikingerne kom ikke ud af ingenting. Mange tusinde år med vold og krige gik forud for de berømte krigere. Historien om fortidens slagmarker bliver fortalt i øjenhøjde med levende skildringer af tabte verdener og et rigt billedunivers, som guider tilhørerne gennem de mange pragtfulde våben og andre skatte fra fortiden. I jorden under vores fødder… Læs mere
Foredrag FOLKEKIRKENS FREMTID – KARSTEN NISSEN Folkekirken lever sit liv i spændingsfeltet mellem evangeliet, folket og statsmagten. Den folkekirkelige ordning begyndte med Grundloven i 1849 og har som sin forudsætning, at folkeflertallet tilhører Den Danske Folkekirke. Der vil altid være en kristen kirke i Danmark, men fremtiden for den folkekirkelige ordning afhænger af samspillet mellem forkyndelsen af evangeliet, forholdet til det… Læs mere
Foredrag Ulla Dyrløv – Bliv en sikker pilot for dit barn Børn i alle aldre har brug for tydelige voksne, der med rolig autoritet viser vejen. Ulla ser de voksne som piloter, der styrer, lytter og navigerer, mens børnenes hjerner stille og roligt udvikler sig. Undervejs i deres udviklingsproces, skal børn have en masse kram – både fysiske og mentale og både af forældre og fagfolk…. Læs mere
Foredrag “JENS” – JENS SMÆRUP SØRENSEN ”Jens” er titlen på den seneste erindringsbog fra Jens Smærup Sørensens hånd. I ”Jens” skriver forfatteren om sit liv og sin tid. Om en opvækst i en afsides landsby ved Limfjorden, om barndommens sanse- og fantasiverden, pligterne på gården og forældrenes knirkende men fastlåste ægteskab i et autoritært mandssamfund. Og så om trangen til at… Læs mere
Foredrag FOLKEKIRKEN 3.0 – ESBEN THUSGÅRD Hvis netværk er den senmorderne måde at organisere sig på i, hvad har det så af konsekvenser for Folkekirken. Skal vi organisere os som vi har gjort det i de sidste 100 år? Planlægge aktiviteter i sognegården som vi har gjort det siden 1980’erne? Oplægget vil introducere begrebet Folkekirken 3.0 som et forsøg på at… Læs mere
Foredrag I ISLAMISK STATS VARETÆGT I 398 DAGE – DANIEL RYE Daniel Rye er en dansk freelancefotograf, der under en reportagetur i Syrien med det formål at fotodokumentere konflikten i Syrien og civilbefolkningens levevilkår, blev pågrebet og taget til fange af terrororganisationen Islamisk Stat i Syrien. I 13 måneder blev Daniel Rye holdt som gidsel af ISIS sammen med 23 andre vestlige gidsler, og han var… Læs mere
Foredrag STAT – KIRKE – FOLK – HANS GAMMELTOFT-HANSEN Siden 1849 har det stået i Grundloven at ”Folkekirkens forfatning ordnes ved lov”. Grundlovsfædrenes mening var, at der, ved lov, skulle skabes klarhed om forholdet mellem staten og folkekirken. Dette er aldrig sket. Flere forsøg er blevet gjort gennem de snart 170 år, siden folkekirken blev skabt med grundloven. Det seneste forsøg er fra 2014… Læs mere
Udsolgt
Foredrag SORGHJÆLP ER HUSKEHJÆLP – OLE RAAKJÆR – Hvordan hjælper vi hinanden, når vi mister? Overfor en forståelse af sorgen som et ”give-slip-arbejde”, hvor fokus er på at løsne tilknytningen til det tabte objekt, beskrives den her som et ”holde-fast-arbejde”, dvs. at huske og gen-indsætte den mistede som en vigtig og umistelig del af den sørgendes liv. Man skriver ikke et menneske… Læs mere
Foredrag FÅ HUL PÅ KIERKEGAARD – ET BEGYNDERKURSUS MED CAND.THEOL NIELS GRYMER Der er meget at hente hos den berømte dansker, Søren Kierkegaard, men det kan være svært at få hul på ham, bl.a. fordi hans sprog ofte stiller større krav til læserens tålmodighed, end vi kan mønstre. Dette éndags kursus vil give et overblik over Kierkegaards forfatterskab og spørge: Hvad ville han? Hvorfor er det værd… Læs mere