Gammel Nationalbank

Første gang, Aalborg søgte om at få en filial til Nationalbanken, var i midten af 1800-tallet. Byen fik ved den lejlighed afslag, men i 1881, efter en fornyet ansøgning, åbnede den første filial i Jernbanegade 4. Dengang havde Nationalbanken også private kunder, og da Aalborgs industri og handelsliv var i vækst hen mod 1800-tallets slutning, ikke mindst efter jernbanens åbning i 1869, var det relevant at åbne en filial i den nordjyske hovedstad.

I 1943 flyttede Nationalbanken til en ny bygning på Gammeltorv 4. På grunden havde der tidligere ligget flere små bygninger, der havde indeholdt butikker, værksteder og en rådhuskro. Med opførelsen af den nye bankbygning var hele torvets nordlige side imidlertid flankeret af større bygninger af høj kvalitet, og torvets status som byens finansielle knudepunkt blev stadfæstet. Der lå nu 3 banker ud til torvet: Nationalbanken, Diskontobanken (vest for Tinghuset) og Nordjyske Bank (på hjørnet af Østerågade og Gammeltorv).

Bygningens arkitekt, Bent Helweg-Møller var allerede kendt for at have tegnet bl.a. Odense Rådhus (1939) og Berlingske Tidendes hus i Pilestræde (1930), da han blev kaldt til Aalborg for at tegne Nationalbankens filial. Helweg-Møller havde i sine unge år været ansat hos Anton Rosen, og i sin udgave af funktionalismen fremgår inspirationen fra Rosen tydeligt, i kraft af raffinerede detaljer, art deco elementer m.m.

I 1967 blev det besluttet, at Nationalbanken ikke længere skulle udlåne til private kunder, og blandt andet derfor var der ikke længere brug for lokalafdelingen i Aalborg, som lukkede i 1972.

I 1973 flyttede byretten ind i bygningen. Det medførte en del ombygninger, bl.a. blev det store banklokale opdelt til 5 små rum, og den oprindelige lejlighed på 2. sal til bankdirektøren blev ombygget til kontorer. Man valgte dog at bevare pejsen i den tidligere dagligstue. I den gamle frokoststue på 1. sal var der oprindeligt et litografisk tapet.
I 1998 blev bygningen indrettet til brug for Aalborg Universitets Arkitektur og Designuddannelse. I den forbindelse blev den gamle banksal ryddet for de små kontorer, og den fremstår nu igen som et stort åbent rum.

I 2014 købte Budolfi Sogn, Budolfi provsti i samarbejde med Aalborgs øvrige provstier og Aalborg Stift den gamle Nationalbank. Pris: 40 mio. kr., og efter en restaurering på omkring 20 mio. kr. fremstår huset nu som et godt bud på, hvordan man kan drive kirke- & kulturhus anno 2015.