Andre aktiviteter Kunstudstilling – ANETTE GRØN CHRISTENSEN BIBELSKE HISTORIER fortalt på kåber af ANETTE GRØN CHRISTENSEN
Andre aktiviteter Besøg Budolfi Kirke og Folkekirkens Hus Konfirmandprojekt i Folkekirkens Hus med lærer og skolekirkekonsulent Svende Grøn eller cand.pæd., tidl. seminarielektor og tidl. skolekirkekonsulent Inger Røgild