Benny Vindelev
Projektleder i Aalborg Budolfi provsti
Kirkelig undervisning af børn og unge
Tlf.: 26 60 68 79
Mail: bv@konfirm.dk

 

Arbejdsområder:

Formidling af samarbejde mellem præster og andre undervisere i provstiet. 

Bidrage med pædagogisk inspiration, bl.a. i planlægning af undervisningsforløb og implementering af kreative arbejdsformer. 

Vejledning af den enkelte i opgaven med at undervise børn og unge.  

Etablering af større delprojekter, forsøgsaktivitet og arbejdsgrupper.  

Koordinering, organisering og udvikling af undervisning for børn og unge med særlige behov. 

Løbende evaluering og varetagelse af rammeaftale med Aalborg kommune i samarbejde med projektets styregruppe og de fire provstier i og omkring Aalborg. 

Koordinering af initiativer med andre myndigheder, konsulenter og organisationer, herunder kursusvirksomhed og begivenheder med relevans for projektet. 

Medvirke til at børn og unge (3. og 7. klasse) oplever kirken som et godt læringssted.  

Rådgivning i spørgsmål om det kirkelige undervisning i forhold til presse m.fl..  

Redaktion af websitet “www.konfirm.dk