Hjerternes revolution

I år fejrer vi, at det er 75 år siden, at Danmark blev frit igen.

I foredraget vil vi, med udgangspunkt i fire frihedskæmperes tanker under krigen, se på, hvordan vi har forvaltet arven efter 4./5. maj.

To af modstandmændene, Kaj Munk og Christian Ulrik Hansen, oplevede ikke befrielsen, de to andre, Frode Jakobsen og Erik Aalbæk Jensen, levede og satte deres præg på efterkrigens åndelige og kulturelle liv i Danmark.

En af de overlevende sagde senere, at vi har brug for en ny vækkelse og en ny hjerternes revolution. Hvad mente han med det?

Foredraget vil i lyset af dette se på vores aktuelle kulturelle situation med baggrund i vores nære historie.