Debataften om Aspergers Syndrom

Hvad er kendetegnene ved mennesker med Aspergers Syndrom, hvordan kan vi forstå dem og hinanden bedre, og hvornår er diagnose hjælpsom eller afgørende.

Psykoterapeut med speciale i Aspergers Syndrom og angst, Lene Brøndum Madsen, holder oplæg om Aspergers Syndrom med efterfølgende debat. Lene lægger i sit oplæg op til dialog såvel ift. forståelse af syndromet som ift. hvornår diagnosticering kan være hjælpsom eller afgørende for såvel de mennesker, som bærer syndromet som for pårørende og andre omkringværende.

Mange børn, unge og voksne lider, hvis de bærer syndromet uden at vide det. De er upåfaldende i deres ydre, de er velbegavede, venlige, empatiske og veltilpassede. De har tillært sig øjenkontakt og en lang række andre sociale færdigheder ved at iagttage, afkode og analysere i én uendelighed i sociale sammenhænge. Det koster dem
imidlertid så ekstremt mange ressourcer på denne måde ikke intuitivt at kunne regne ud, hvad der er passende i sociale sammenhænge og i kommunikationen med andre, at de ofte har meget fravær eller er helt fraværende i skole, uddannelse, arbejde og måske også andre sociale sammenhænge – de er udkørte og udmattede af deres indre arbejde og restituerer i fraværet. Ofte ved de godt selv, at de får det dårligt igen, når de vender tilbage til det overvældende, og de vægrer sig ved det. Det lægger lidelse til lidelsen hos mennesker med syndromet, at de godt selv fornemmer, at der er noget, som er svært for dem, som ser legende let ud for andre, men de ved ikke hvorfor det er svært – de savner en forklaring.

Aspergers Syndrom er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, som hører under autisme-
spektret.
Mennesker med syndromet har en anderledes kognitiv profil, dvs. deres tænkning er væsent-lig anderledes end hos neurotypiske, og det samme er gældende ift. deres følelsesliv og deres forholden sig til deres kropslige reaktioner og fornemmelser. De har anderledes filtre (eller intet filter) ift. deres sanser og overvældes af eks. indtryk som lyde, synsindtryk, lugte og er ofte særligt sensitive overfor eks. tøj der kradser. Når de overvældes på deres sanser, er reaktionen fysisk. De bliver fysisk dårligt tilpas med mange af de samme symptomer som hos mennesker med angst: Kvalme, hjertebanken, svimmelhed, toilettrang, rysten og sveden. Imidlertid er symptomerne IKKE angst, men har rod i autismen og skal derfor afhjælpes helt anderledes.

Gaverne ved Aspergers Syndrom
Mange med Aspergers Syndrom har helt særlige talenter indenfor specifikke områder. De har ofte en helt særlige evne til at koncentrere og målrette deres opmærksomhed mod det, som interesserer dem. Nogen har en enestående evne til at organisere, strukturere og optimere, og nogen har en enestående disciplin, ift. det som interesserer dem. Generelt er de empatiske, venlige og som en selvfølge tolerante ift. enhver minoritet.

Enhver med Aspergers Syndrom er naturligvis forskellig fra de andre. Alle har forskellige træk af syndromet og i forskellig grad. Ved at vide mere kan vi forstå hinanden bedre.