Erik Scavenius

Erik Scavenius var en fremtrædende personlighed i dansk politik og fik den rolle at stå i spidsen for samarbejdspolitikken med tyskerne under 2. verdenskrig.

Denne rolle satte ham i skammekrogen af de fleste efter krigens afslutning, og han levede sine sidste år i tilstræbt glemsel på herregården Voergaard i Vendsyssel.

Forfatteren Birgitte Kosovic har sat sig for at bringe os tæt på denne åndfulde og arbejdsomme mand, der blev central i krigens gang for Danmark.