HØJSKOLESANGBOGEN SKAL OGSÅ VÆRE EFTERSKOLERNES SANGBOG.

Mette Sanggaard Schultz, der er forstander på Ollerup Efterskole – Sang & Musik, og så sidder hun også i Højskolesangbogsudvalget bag den 19. udgave af Højskolesangbogen, der udkom I november sidste år. Mette er uddannet cand.mag. i filosofi og æstetik, og hun vil ud over at spille og synge med os fortælle om processen og nogle af alle de overvejelser, udvalget, der skulle vælge sangene til den nye højskolesangbog var igennem.

Mette Sanggaard Schultz er, som tidligere nævnt, forstander på en efterskole, og hun har gjort
sig selv til talsmand for, at Højskolesangbogen skal være alle efterskolers sangbog – den sangbog, der er grundpillen i fællessangen.

Teksterne og musikken afspejler de forskellige aldre og epoker og formår at samle og være et solidt rygstød til en ung, der er på vej ind i
en voksenverden. De giver livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse.