Du satte dig selv i de nederstes sted!

Lidt om salmedigteren Hans Anker Jørgensen:

Hans Anker Jørgensen blev født 26. januar 1945 i Kongens Tisted præstegård i Himmerland, voksede op i Vallekilde, spillede fodbold på Hørve KFUM, blev student fra Holbæk, cand. theol. fra København 1974 – med speciale om ”Guds rige og historien i nyere protestantisk teologi”.

I studietiden boede han på Egmontkollegiet og Borchs Kollegium; var i bestyrelsen for Køben-havns Kristelige Studenterbevægelse (1966-70) og i redaktionen for skriftserien ´Synspunkt´ (1971-74). Han tjente sine første penge som land-brugsmedhjælper, postbud og varevognschauffør; har arbejdet som gymnasie- og seminarielærer – og på Kofoeds Skole. Var med i byggeudvalget for Grønjordskollegiet (1967-68) og for Tingbjerg Kirke (1979-83). Var medstifter af Kristne For Socialisme (1975) og af Forum For Rytme i Kirken (1989).

Hans Anker Jørgensen er far til fire, morfar til en – og skilt to gange. Har været præst for dejlige, kirkekritiske københavnere i næsten 30 år – bl.a. i Allehelgens sogn (1976-79), i Tingbjerg (1979-91), på Islands Brygge og på Københavns Universitet på Amager (1991-2005).

Han er nu tekstforfatter og foredragsholder – og bor i boligfællesskabet Høve Klitbo i det vidun-derlige barndomsland i Odsherred.

Han har skrevet nr. 68, 197, 249, 260, 369 og 658 i Den Danske Salmebog. Af dem er ”Se hvilket menneske”, ”Du satte dig selv i de nederstes sted” og ”Du, som gir os liv og gør os glade” også i Højskolesangbogen, og nogle af de nye sange og salmer, der har fået publikums bevågenhed.