Henriette Pedersen, sogne- og psykiatripræst

Den Dømmende 1:

“Hvorfra han skal komme at dømme levende og døde”

Folkekirkens hus i Aalborg vil danne ramme om en samtale om selve det at tro. Vi ønsker at skabe et rum for refleksion over Gud i tiden og stille spørgsmålet: Hvordan er kristendommens udtryk i dag? Over flere sæsoner sættes trosbekendelsens udsagn på spidsen: Forsagelsen, skabelsen, inkarnationen, ånden/kirken i verden. Der inviteres til en fordomsfri debat om bekendelsens postulat. Hvilken betydning har bekendelsens ord ind i en nutidig kontekst?

I 2015 begyndte vi med forsagelsen af det, vi ikke tror på. I 2016 behandlede vi den første trosartikel: Vi tror på Gud Fader den almægtige.

Nu er vi kommet frem til den anden trosartikel: Vi tror på Jesus Kristus.

Vi har valgt at lade emnerne for denne sæson bestemme af de fem måder, Kristus beskrives på i trosbekendelsen. Vi skal høre om den guddommelige, den menneskelige, den lidende, den herliggjorte og den dømmende Jesus Kristus. Som sædvanlig har vi bedt seks skarpe tænkere om at give deres bud på trosbekendelsens nutidige betydning.