Hvad tror vi på FOREDRAG – Per Øhrgaard “Der er grænser” Historisk har Danmark hentet overordentlig meget af sin kultur i Tyskland: Fra reformationen over guldalderen til arbejderbevægelsen kom de store påvirkninger sydfra, men blev forandret og forvandlet af det, de mødte her. I dag er de kulturelle strømninger angiveligt mere internationale, hvad der i praksis vil sige, at de er amerikanske, det gælder både for Tyskland og Danmark
Hvad tror vi på FOREDRAG – Marlene Wind “Tysklands Rolle i Europa Tyskland er blevet kaldt den modvillige europæiske stormagt, men er det nu også en korrekt betegnelse 30 år efter murens fald? Hvilken rolle har Tyskland spillet i europæisk integration, og hvad betød genforeningen for denne rolle?
Hvad tror vi på FOREDRAG – Peter Fischer-Møller “Verdensmålene set i Danmissions perspektiv” Danmission arbejder sammen med sine partnere om kirkeudvikling, dialog og fattigdomsbekæmpelse. 3 sider, der gensidigt støtter og beriger hinanden