Tyskland er blevet kaldt den modvillige europæiske stormagt, men er det nu også en korrekt betegnelse 30 år efter murens fald? Hvilken rolle har Tyskland spillet i europæisk integration, og hvad betød genforeningen for denne rolle?

Merkel er tit blevet portrætteret som EU’s stabiliserende anker, men har hun levet op til forventningerne? Foredraget tegner det store vue over Tysklands rolle i Europa og rejser også det kritiske spørgsmål om, hvor Tyskland har svigtet i forhold til Frankrig og sine sydeuropæiske naboer.

Kan Tyskland gøre mere for igen at få gang i de europæiske hjul, og hvorfor har Tyskland, der ellers har stået stærkt på retsstaten, været så vag i forhold at forsvare europæiske værdier, når de undermineres i flere af de Central- og østeuropæiske lande?