I billedkunsten møder vi et billede af en tids eller kulturs tilværelsesforståelse ved at betragte dens forestillinger om døden. Under foredraget vil der blive vist udvalgte, fortrinsvis danske, kunstværker fra forskellige kunsthistoriske perioder, for eksempel:

*Middelalderens kalkmalerier fortæller om menneskers angst for dommen og det efterfølgende ophold i skærsilden/helvede. (Kalkmaleri fra Højby Kirke 1300).

*Oplysningstidens billeder viser udviklingen inden for lægevidenskaben og den dermed forbundne interesse for undersøgelse af den døde krop. (Dr. Tulps anatomiforelæsning. 1632).

*Romantikkens forestillinger om “La bella morte”, den smukke død, ses i både relieffer og fotografier. (Bertel Thorvaldsen. Nat. 1815)

*Det moderne gennembruds socialrealistiske malere beskriver den hårdtarbejdende landarbejder – forladt af Gud. (H. C Brendekilde. Udslidt. 1889)

*Nyere tids billeder viser menneskets angst i forbindelse med krig, død og undertrykkelse. (Pablo Picasso. Guernica. 1937)