Alsang,

– er fællessangsstævner, der blev arrangeret under den tyske besættelse af Danmark i sommeren 1940 som udtryk for dansk national vækkelse. Alsang begyndte i Aalborg, bredte sig ud over landet og kulminerede den 1. september, da 750.000 mennesker sang sammen på 208 steder.

Folkekirkens Hus følger op på disse fællessangstævner ved at arrangere fællessang fra trappen ved Folkekirkens Hus. Fællessangen er det primære, men derudover vil der være en hemmelig solist, som vil synge nogle af den danske sangskats populære forårs- og sommersange.