Håb i stort og småt

Lotte Mørk har det enkelte menneskes død tæt inde på livet hver dag i sit arbejde som hospitalspræst. Mickey Gjerris forsker i de eksistentielle aspekter af den naturødelæggelse, som omgiver os i form af klimaforandringer og arter, der uddør. Til fælles har de mødet med menneskets behov for håb og mening, når døden og håbløsheden truer.

I en åben og personlig samtale bidrager de med hvert deres unikke blik på de livsvilkår, som vi lever under som individer og som biologiske skabninger på en planet i krise. For selvom der er langt fra børnekræftafdelingen på Rigshospitalet til udryddelsestruede orangutanger på Borneo, kan vi lære noget om at leve i dødens skygge med livets skrøbelighed begge steder. For livets grundvilkår går igen og viser sig som ikke alene udfordringer, men også muligheder for at lade glimt af glæde og meningsfylde lyse op i mørket.

Er der håb for verden, for livet og døden? Svaret er ja, men måske ikke det håb, som du går og tror. Nogle gange handler det mere om at leve med smerte og sorg end om at prøve at løse problemer, der ikke findes en løsning på.

Med Lottes teoretiske baggrund som cand. theol. og nuværende job som hospitalspræst på Rigshospitalet har hun dannet grobund for at tage diskussionen om, hvordan vi moderne mennesker skal håndtere, at livet hører op før eller siden. I Lottes foredrag vil hun komme med tankevækkende og udfordrende idéer om døden og vores magtesløshed over for netop dette.

Mickey Gjerris (1969) er uddannet teolog (ph.d.) og arbejder som lektor i bioetik ved Det Naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. Han har de sidste 20 år forsket i etiske spørgsmål vedrørende natur, etik, teknologi og mennesker.