Bjørg Tulinius – “Håbets mulighed i en kriseramt verden”

Det kan virke, som om kriserne står i kø i vores tid. Med eskalerende klimaforandringer, en pandemi, økonomisk afmatning og krige, der trænger sig på i forhold til den ydre verden.

Mange føler sig også pressede i deres individuelle liv, hvor stress er udbredt, depression i dag er en folkesygdom, og de seneste års målinger viser alarmerende tal i forhold til især børn og unges mentale trivsel.

Troen på fremskridtet virker derfor pludselig både banal og illusorisk. Så hvor søger man trøst og opmuntring? Det har journalist og forfatter Bjørg Tulinius talt med en lang række af verdens førende filosoffer og tænkere om, og i foredraget fortæller hun om deres mange bud på både håb og handling.