Thomas Søbirk Petersen, Jacob Birkler & Svend Brinkmann – “Skal vi tillade aktiv dødshjælp i Danmark?”

Det er spørgsmålet, der i mange år har delt vandene blandt politikere, sundhedsfagfolk, filosoffer og borgere.

Debatten om aktiv dødshjælp verserer med jævne mellemrum i de fleste danske og udenlandske medier, og emnet har efterhånden udviklet sig til det, man kan kalde for en “etisk evergreen”.

Kom og deltag i en spændende debataften, hvor det store spørgsmål omkring aktiv dødshjælp eller aktiv hjælp til døende er i fokus.

Spørgsmålet om aktiv dødshjælp er et af de mest komplekse etiske spørgsmål, der ofte fremkalder en skyttegravskrig mellem tilhængere og modstandere. Men hvad er op og ned i debatten, og hvad fortæller den nyeste viden?

Aftenen sigter mod at præsentere et bedre grundlag for en frugtbar samtale om dødshjælp.

En af aftenens debattører er professor i bioetik og retsfilosofi på RUC Thomas Søbirk Petersen, som siger: “Et godt liv indeholder også en god død – derfor skal vi indføre aktiv dødshjælp”.

Aftenens anden debattør er filosof med speciale i etik. Formand for Det Etiske Råd (2010-2016) og ph.d. i medicinsk etik cand.mag. i filosofi og psykologi, Jacob Birkler, som siger: “Jeg er tilhænger af aktiv hjælp til døende. Til gengæld er jeg imod, at vi dræber patienter i det danske sundhedsvæsen”.

Aftenens moderator er professor i psykologi på Aalborg Universitet, debattør, forfatter og medlem af Etisk Råd, Svend Brikmann. Han siger bl.a.: “Der findes situationer, hvor det er etisk forsvarligt at hjælpe et andet menneske med at dø. Min modstand mod aktiv dødshjælp angår legaliseringen, altså indførslen af en praksis, hvor repræsentanter for staten slår borgere ihjel på begæring.”