Siden 1849 har det stået i Grundloven at ”Folkekirkens forfatning ordnes ved lov”. Grundlovsfædrenes mening var, at der, ved lov, skulle skabes klarhed om forholdet mellem staten og folkekirken.

Dette er aldrig sket. Flere forsøg er blevet gjort gennem de snart 170 år, siden folkekirken blev skabt med grundloven. Det seneste forsøg er fra 2014 i en betænkning fra et udvalg, som var nedsat af kirkeministeren.

Hans Gammeltoft-Hansen, der var formand for udvalget, taler om baggrunden og om årsagerne til, at grundlovsbestemmelsen aldrig er blevet ført ud i livet; og om hvad det betyder for folkekirkens stilling – og dens fremtid.”