– et foredrag om børns udvikling

I foredraget giver Sofie Münster en lang række bud på, hvad vi konkret kan gøre, for at vi får gladere, stærkere og mere omsorgsfulde børn, der har overskuddet til også at være noget for andre mennesker.

Børn trives bedst, når de møder deres forældre, som trygge autoriteter, der stiller krav til dem og har forventninger til dem. Som forældre skal vi turde give slip og lade vores børn gøre sig egne erfaringer. Vi skal lade dem mærke modgang, og ikke altid skåne dem fra det. Balancen mellem at give kærlighed og motivere til ansvar, er et helt essentielt parameter for børns udvikling og trivsel.

I foredraget giver Sofie Münster en masse råd, inspiration og værktøjer til hvordan vi bl.a. kan:

  • Udvikle stærke værdier hos børnene, så de opbygger personlig integritet og lærer at handle i forlængelse af, hvad der er rigtigt for dem.
  • Stille krav og opstille forventninger på en måde, som får børnene til at vokse og udvikle selvstændighed uden, at de føler sig pressede.
  • Sige tingene, så ens børn hører efter og tager det til sig uden, at man behøver at skælde ud, blive vred eller bruge straf og lokkemad.

Foredraget bygger blandt andet på Sofies bestsellere, ”Klog er noget, man øver sig på” og ”Kærlighed er ikke nok”.

Sofie Münster er også kendt som ekspert i TV2s programserie ”Opdrag en vinder”.