Birgitte Nielsen var i 31 år ansat på efterskolen Aabybro Ungdomsskole. De sidste år var hun konstitueret som forstander og sluttede med 4 år som viceforstander.

Hun er et kendt ansigt på egnen, da hun igennem mange år har arbejdet ihærdigt med folkeoplysning og demokratisk dannelse – bl.a. som leder i DGI, hvor Birgitte Nielsen siden 2001 har siddet som medlem af DGI’s Hovedbestyrelse – siden 2007 som næstformand.

I 2017 blev hun udnævnt til direktør for DGI Nordjylland. Et job, som hun tog fat på allerede under Landsstævnet i Aalborg, da DGIs formand Søren Møller kom til skade på sin cykel og måtte melde forfald.

Denne aften vælger hun – sammen med Palle Fogh – sange fra Højskolesangbogen, promoverer sangene og fortæller om sit liv og virke.