Da Kjeld flyttede fyret

Da Rubjerg Knude fyr oprindeligt blev bygget, lå det 200 meter inde i landet

I oktober 2019 stod det faretruende tæt på kanten af den ca. 60 meter høje klint. En klint, der hvert år kommer tættere og tættere på.

Derfor traf Hjørring Kommune i 2018 beslutning om at flytte fyret.

Der blev indhentet tilladelse fra Naturstyrelsen, der ejer fyret og den fredede klint, og da alle de nødvendige tilladelser i 2019 var i hus, blev planen om at flyttet fyret i sikkerhed – 60-80 meter længere inde i klitterne – sat i værk.

Den lokale murermester Kjeld Pedersen fra Lønstrup havde forsikret, at han kunne flyttet fyret, og forberedelserne begyndte den 14. august 2019.

Den 22. oktober 2019 blev fyret flyttet!

Det 700 tons tunge fyr blev flyttet ved at forstærke tårnets fundament med jern og beton, forsyne tårnet med transporthjul og derefter
flytte det ad et udlagt spor ved hjælp af donkrafte og hydraulik. En lignende metode blev brugt, da Krudttårnet i Frederikshavn blev flyttet i 1975.

Flytningen blev et tilløbsstykke, og murermester Kjeld Pedersen fra Lønstrup blev verdensberømt – ikke bare i Danmark!

En ny bog om flytningen af fyrtårnet sætter sætter fokus på Kjeld Pedersens helt særlige kærlighedsforhold til det 120 år gamle fyr.

I bogen Fyrtårnet fortæller Kjeld Pedersen: ”Jeg har sagt til Ulla (red. Kjelds kone), at om jeg så skal arbejde gratis, så er jeg ligeglad med det. Bare fyret kommer hen i helle, så jeg har det at kigge på, indtil jeg dør, så er jeg glad”.

Mød Kjeld Pedersen og hør ham fortælle om det usædvanlige projekt med at flytte Rubjerg Knude fyr.