SOMALIA: DET BLI’R I FAMILIEN/ KEEPING IT IN THE FAMILY 

Spis dig mæt i verdens konflikter! VERDENSKØKKENET inviterer i samarbejde med Folkekirkens Hus alle Aalborgs kulturer, etniciteter og trosretninger til solide snacks og en sund debat.

HVAD ER KONFLIKTKØKKENET? Det er en række events, hvor vi over mad lægger op til dialog mellem Aalborgs “nye” og “gamle” borgere samt vidensdeling. En aften om måneden i løbet af første halvår 2017, vil vi kaste lys over forskellige globale konflikter – med hjælp af lokale ambassadører og nationale eksperter. Vores mål med Konfliktkøkkenet er at gøre en række globale konflikter mere håndgribelige lokalt, mens vi serverer traditionelle solide snacks fra de repræsenterede lande. Vi håber, du/I vil være med til at skabe en god, sober og konstruktiv debat.

Den 23. marts 2017 vil ambassadører fra Somalia tilberede traditionelle snacks fra deres regioner. Bagefter vil en ekspert forklare landets konflikt.

Eat your way through the world’s conflicts! THE WORLD KITCHEN in cooperation with Folkekirkens Hus invites all cultures, ethnicities and creeds for a light meal and a hearty debate.

WHAT IS THE CONFLICT KITCHEN? It is a series of events where we over food encourage dialogue between Aalborg’s “new” and “old” citizens as well as knowledge sharing. One evening a month in the first half of 2017, we will shed light on various global conflicts – with the help of glocal ambassadors and national experts. Our goal with the Conflict Kitchen is to make some of the global conflicts more tangible while we serve traditional hearty snacks from the countries represented. We hope you will help to create a good, sober and constructive debate.

On the 23th of March 2017, ambassadors from Somalia will cook traditional hearty snacks from their country. Afterwards, an expert will debate the conflict.

Kommende begivenheder i KONFLIKTKØKKENET/Coming events from the CONFLICT KITCHEN:

19/04 Russia/Ukraine – En hårfin balance/ A fine balance

11/05 Israel/Palestine – Mig-selv og de andre/ My-self and the others