Koncert med Pia Fogh, sang og Lilli Olesen, klaver

Peter Heise og Edward Grieg: Dansk folkesjæl og lyrisk norsk natur er hvad denne koncert byder på. Dyveke’s Sange er Peter Heise’s sidste sangcyklus, der udkom efter hans alt for tidlige død. Den slutter hans livsværk. Det er sange med stor dramatisk nerve – tilskyndet af Holger Drachmann’s tekster. Heise og Grieg er fra nogenlunde samme periode, men vidt forskellige. De studerede begge hos Niels W. Gade. Heise var en svoren discipel, medens Grieg ikke følte sig tilfredsstillet af den undervisning, han modtog. Grieg dannede livsvarige venskaber med flere danske komponister og kom på den måde også til at stifte bekendtskab med forfatteren H.C. Andersen, hvis tekster Grieg satte i musik med “Hjertets melodier”.