En brydningstid – begyndelse af det 19. århundrede

Begyndelsen af det 19. århundrede er en brydningstid. Verden er på vej til at blive moderne. Vi kan i år fejre 150-året for Johannes V. Jensens fødsel. Dette markerer vi ved at sætte fokus på ham og de strømninger, han digtede ind i. Vi vil gennem tre arrangementer undersøge den tid, der fostrede Danmarks eneste nobelpristager i litteratur.

Når valget er faldet på den konkrete digtsamling ”Digte 1906”, skyldes det, at Johannes V. Jensen i denne digtsamling indtager en central placering som eksponent for den tidlige danske lyriske modernisme. Digtene viser Jensen som en sammensat figur i det litterære landskab.

Som læsere præsenteres vi for et univers, hvis tematik og sproglige fornyelse kredser om modsætninger mellem det ydre og det indre, mellem kynisme, nøgtern livsbekræftende, lovprisning af kendsgerninger og blind tro på fremskridt og teknik på den ene side – og en fundamental følelse af livslede, tungsind, melankoli, rastløshed og sjælelig splittelse på den anden side. Og det er netop i modsætningerne, at der frigøres energi, som skaber nyt liv og sprog.

Johannes V. Jensens sproglige kunst giver rum til mange slags musikalske associationer, både af geografisk, formmæssig og stilistisk karakter. Således suppleres digtene med folkemusik fra Himmerland, amerikansk musik, eksperimenterende musik, og ekspressiv musik. Komponistnavnene er danske – Carl Nielsen og Rued Langgaard – for at hentyde til forholdet mellem Johannes og Thit. Men også amerikansk musik af Philip Glass og blues-faderen William Handy, for at illustrere Johannes V. Jensens begejstring og udlængsel mod fremmede kontinenter. Dertil kommer bølgende fællessang!