Historisk har Danmark hentet overordentlig meget af sin kultur i Tyskland: Fra reformationen over guldalderen til arbejderbevægelsen kom de store påvirkninger sydfra, men blev forandret og forvandlet af det, de mødte her. I dag er de kulturelle strømninger angiveligt mere internationale, hvad der i praksis vil sige, at de er amerikanske, det gælder både for Tyskland og Danmark.

Ikke desto mindre er Tyskland stadig et vigtigt omdrejningspunkt for europæisk og dermed også dansk kultur. Tysk musikliv er nu som før førende, verdens største bogmesse finder hvert år i oktober sted i Frankfurt am Main, en af de største præsentationer af ny kunst er hvert femte år Documenta i Kassel, og i filmverdenen hævder Berlinalen i februar sig mere og mere som et centralt mødested. Det handler alt sammen ikke kun om tysk kunst og kultur, men er i bedste forstand internationalt. Om der stadig er særlige dansk-tyske forbindelser, og hvad de måtte betyde, vil foredraget forsøge at indkredse.