Refugees Welcome er en lille, humanitær organisation, baseret på frivilligt arbejde. Vores udgangspunkt er Flygtningekonventionen og menneskerettighederne.

Vores primære indsats er gratis juridisk rådgivning og assistance til asylansøgere.

Samtidig arbejder vi for at forbedre flygtninges retssituation generelt og for at oplyse om flygtninges forhold i Danmark.

HVEM ER VI?

Foreningens udvikling skyldes i høj grad et brændende engagement fra formand Michala Clante Bendixen, som har opbygget organisationen gen-nem 10 år, og som modtog Menneskerettigheds-prisen fra Rådet for Menneskerettigheder som den første nogensinde i 2014.

Michala er centrum for foreningen, og udover at være talsmand i medierne og redaktør på de to hjemmesider står hun også for oplæring af nye rådgivere og en del af det administrative arbejde.

Michala Clante Bendixen har en særlig position på flygtningeområdet i Danmark, hvor hun bevæger sig uafhængigt mellem forskere, jurister, praktikere, frivillige, aktivister – og ikke mindst flygtningene selv. Michala modtog Menneske-rettighedsprisen 2014 og var nomineret til Årets Dansker af Berlingske, og hun er hovedkraften bag REFUGEES.DK samt formand for foreningen Refugees Welcome.