Om Etikeren, Æstetikeren, Den Religiøse og Spidsborgeren som indgang til forfatterskabet

Foredraget vil give en bred introduktion til Søren Kierkegaards tankeverden. Der lægges vægt på den opgave, som Kierkegaard mener, at ethvert menneske er stillet, nemlig opgaven at vælge sig selv. At vælge sig selv er at overtage den historie, som ethvert menneske allerede har som sin egen og dermed vokse sammen med sig selv.
For Kierkegaard at se afgøres den, vi er, af den livsanskuelse og de værdier, vi vælger at leve
efter. Det ved etikeren og den religiøse, men æstetikeren undslår sig og lader vilkårligheden råde. Spidsborgeren gør bare som de andre og vælger ikke selv.

PIA SØLTOFT

– er ph.d. og sognepræst i Christians og Esajas Kirker i Københavns Stift. Hun er tidligere lektor og leder af Søren Kierkegaard Forskningscenteret ved Københavns Universitet.

Hun har skrevet en del bøger om Kierkegaard, blandt anden Kunsten at vælge sig selv, 2015 og Kierkegaards kabinet, 2017 og er aktuel med bogen Kunsten at blive et ordentligt menneske, som udkommer i september 2021.