Trivsel og mental sundhed

Hvad er det, sunde og robuste mennesker kan?

I dag har man en væsentlig større og mere nuanceret forståelse for, hvilke faktorer der skaber sunde, raske og robuste mennesker. Ud fra nyeste forskning og viden på sundhedsområdet præsenterer en af landets førende eksperter indenfor sundhedspædagogik, sundhedsinnovator m.m. Peter Thybo sin model ”Det Dobbelte KRAM”. Modellen, der anvendes som et tværfagligt arbejdsgrundlag for trivsel og det sunde liv i flere af landets kommuner blandt skoler, børnehaver, bosteder, ældrecentre, områder inden for sundhed, kultur, arbejdsmarked, arbejdsmiljø m.v.

”Det Dobbelte KRAM” – er et tværfagligt arbejdsgrundlag for sundhed og trivsel

Det ene sæt KRAM-faktorer (Kost, Rygning, Alkohol, Motion) omhandler livsstilsområder, som har stor indflydelse på helbredet. Dette suppleres med det andet sæt KRAM-faktorer, der omhandler mental sundhed og robusthed i hverdagslivet og sætter sit fokus på at kunne tackle livets udfordringer gennem Kompetencer, Relationer, Accept og Mestring!