Senfølger efter seksuelle overgreb er psykiske og sociale problemer der opstår i voksenlivet som følge af, at man har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen eller ungdommen. Der er ikke alle der har været udsat for seksuelle overgreb, der udvikler senfølger, og der er forskellige faktorer der påvirker dette. Dem der lider af senfølger kan opleve, at både de psykiske og sociale problemer der er relateret til senfølgerne, kan give problemer med at opretholde en normal hverdag med familie, karriere og venner.

Som fagperson er det vigtigt at kunne hjælpe og støtte borgere med senfølger på den bedste og mest hensigtsmæssige måde. Dette foredrag kommer ind på hvilke faktorer der spiller ind i forhold til at udvikle senfølger, hvordan senfølger kommer til udtryk og på hvad man som fagperson kan gøre for at hjælpe og støtte borgere med senfølger.