Er vi frisindede nok til Grundtvig?

Ingrid Ank er leder af Grundtvig-Akademiet og formand for Foreningen Åndsfrihed. I dette foredrag stiller hun bl.a. spørgsmålene:

• Er N.F.S. Grundtvig bagmanden bag det såkaldt ’danske frisind’?

• Hvilken rolle spiller ’frihed’ i hans tanker om demokrati, uddannelse, tro og folkelighed?

• Hvad mener Grundtvig nærmere bestemt med ordet frihed?

• Og hvilke spor er der af Grundtvigs frihedstanker hos senere samfundstænkere og frem til i dag?

Er vi ’frisindede nok’ efter Grundtvigs smag i 2022?

Den 2. september 2022 er det 150 år siden, at Grundtvig døde. Men på mange måder kan man sige, at Grundtvig er ’udødelig’, og at vi i dag lever med hans tanker.

Foredraget dykker ned i Grundtvigs friheds-
tanker og fører dem frem til en diskussion af nutidens samfund – både i Danmark, men også i en større europæisk sammenhæng. Og så skal vi selvfølgelig også synge …

Oplæg, samtale og sang i Folkekirkens Hus