Europa: Samfund – kultur – politik

I efteråret 2020 ser vi nærmere på den europæiske dagsorden. Men vi ser på den i et bredere perspektiv end medierne almindeligvis gør. Det skal handle om de historiske betingelser for samfundsforhold i Frankrig. Det skal handle om en jubilar i musikkens verden. Endelig skal det handle om, hvordan Europa har håndteret kriser både i historien og i nutiden. Vi har inviteret en sociolog, en musiker, en historiker og en tidligere europæisk toppolitiker til at gøre os klogere på Europa.

Dominique Bouchet; professor SDU
Med afsæt i historien vil Dominique Bouchet give os et indblik i, hvor Frankrig står i dag som europæisk stormagt, hvordan den franske nationale identitet adskiller sig fra den tyske og forklare os, hvorfor man i Danmark nemt kan mistolke Frankrigs intentioner. Dominique Bouchet er født, opvokset og uddannet i Paris som økonom og sociolog.
Han forsker i sociale forandringer og kulturelle forskelle og gør det på tværs af faggrænserne. I 2007 fik han tildelt Danmarks Magisterforenings forskningspris for grænseroverskridende forskning. I medierne har man kunnet læse, at ”Dominique Bouchet skriver om komplicerede fænomener, men gør det på en måde, der har ladet hans foredrag og artikler trænge ud i kredse, der ikke ellers læser akademiske artikler og bøger.”