Christian Borrisholt Steen har været medlem af Det Etiske Råd siden 2012. I foredraget fortæller han om sit eget kristne livs- og menneskesyn, som giver ham styrke og inspiration i arbejdet med de mange vanskelige etiske dilemmaer som f.eks. aktiv dødshjælp og organdonation.

Han har også været med til at drøfte spørgsmålet om, hvorvidt man må tvinge gravide misbrugere i behandling – og spørgsmålet om, hvad man i det hele taget skal forstå ved et værdigt liv.

Christian Borrisholt Steen er cand.mag. i samfundsfag og psykologi og Master i Etik og Værdier i Organisationer (MEVO).

Siden 2018 har han været medlem af Den Regionale Videnskabsetiske Komité i Region Nordjylland, og siden 2014 har han holdt mere end 80 foredrag rundt omkring i landet om etik, tro og eksistens.

Han er en flittig deltager i den offentlige debat med klummer og synspunkter til Kristeligt Dagblad og NORDJYSKE Stiftstidende, lisson han har givet interviews, kommentarer og synspunkter til diverse fagblade som fx Ugeskrift for Læger og Sygeplejersken. Endelig har han også deltaget i diverse debatprogrammer på TV-2 Nord og hos P4 Nordjylland.