Døden kommer til os alle og angår os alle. Men ofte er døden alligevel noget, vi skubber fra os og har svært ved at forholde os til. Vi ved, at døden kommer, men vi ved ikke hvornår. Vores adgang til døden sker i stort omfang gennem andres død, og vi lever derfor med døden på anden hånd.

Medicinsk teknologi har gjort det muligt at forlænge og forkorte livet på en lang række nye måder, og dermed bliver døden forbundet med mange svære valg, som ofte har karakter af etiske dilemmaer – også efter døden.

Det måske største dilemma i nutidens sundhedsvæsen er spørgsmålet om den udsigtsløse eller meningsløse behandling. Hvem, hvad, hvornår og hvordan vurderes og håndteres den?

Et andet af nutidens mest diskuterede etiske dilemma er aktiv dødshjælp. Hvordan bør det få plads i den kliniske praksis? Forfatteren bidrager her med et styrket grundlag for en nuanceret stillingtagen.

Foredraget indeholder desuden en række afgrænsende kliniske eksempler, hvor døden skal håndteres, men hvor der kan opstå tvivl om vejen til at gøre det godt.

Endelig sætter Jacob Birkler fokus på organdonation og -transplantation samt nogle af de spørgsmål og aktuelle problemstillinger, der rejser sig efter døden.

Foredraget er værdirelateret såvel som evidensbaseret – og især orienteret mod at lægge op til refleksion.