– et foredrag om opdragelse, dannelse og værdier

Skal børn selv vælge deres værdier – eller skal de havde dem med hjemmefra? Hvordan danner vi bedst vores børn (og børnebørn) til et godt liv i en moderne verden? Hvor meget kan man i det hele taget bestemme over børn i en verden, hvor alle helst vil bestemme selv?

De to foredragsholdere byder på et nyt og debatskabende dobbeltforedrag om opdragelse i bredeste forstand: Om at være forældre og opdragere overfor sine egne børn, men også om at være det overfor de andres.

Og om vores fælles opdragelse af hinanden som samfundsborgere.