Der er meget at hente hos den berømte dansker, Søren Kierkegaard, men det kan være svært at få hul på ham, bl.a. fordi hans sprog ofte stiller større krav til læserens tålmodighed, end vi kan mønstre. Dette éndags kursus vil give et overblik over Kierkegaards forfatterskab og spørge: Hvad ville han? Hvorfor er det værd at lytte til hans stemme, også i dag?

Mens han levede, var Søren Kierkegaard ude af takt med sin samtid. Netop derfor havde han noget at sige, som var anderledes end det, flertallet sagde. Anderledes vigtigt. Sådan er det fortsat. Som den, der aldrig taler tidens slagord og almindeligt anerkendte meninger efter munden, har han noget at sige, som vi måske overser. Vi vil se, hvordan han med skarp pen og ofte med humor spidder de forestillinger, vi kan have om os selv, om det gode liv og om, hvad kærlighed er.

Også selvhjælpsbøger og terapier, der lover fred og harmoni, får én på hatten af Kierkegaard. At være menneske er for ham at leve med uforenelige modsætninger: til den ene side længslen efter harmoni, efter det perfekte, og til den anden side vores dagligdag med dens nødvendigheder og begrænsninger. Dette modsigelsesfyldte liv gælder det om at kaste sig ud i. Dér kommer troen ind, springet ud på de 70.000 favne vand.

INKL. KAFFE & KAGE