FOREDRAG: Menneskets ondskab og livets godhed. K. E. Løgstrups tænkning.

Bjørn Rabjerg er cand.mag. i filosofi og dansk med ph.d. i systematisk teologi. Han er ansat som adjunkt ved Aarhus Universitet og er daglig leder af Løgstrup-arkivet samme sted.

Hans hovedområder er religionsfilosofi og etik, herunder især de to store danske tænkere K.E. Løgstrup og Søren Kierkegaard. Hans seneste bog er “Løgstrup & Kierkegaard” fra 2018. I disse år arbejder han på et projekt finansieret af Carlsbergfondet, der skal gøre Løgstrups tænkning kendt internationalt.

Bjørn Rabjerg er en meget klar formidler, der takket være sin baggrund som både gymnasielærer, folkeskolelærer og højskolelærer er vant til at formidle vanskeligt stof på en forståelig og vedkommende måde.

I dette foredrag fortæller Bjørn Rabjerg om den danske teolog og filosof K. E. Løgstrup (1905-1981), der i høj grad var præget af det 20. århundredes historie. Han satte et tydeligt aftryk på dansk og skandinavisk ånds- og kulturliv.

For Løgstrup var det en grundtanke, at den etiske situation – hvor man handler af etiske grunde – ikke er den ønskelige; noget skal være gået galt, før vi begynder at tænke etisk. Det, der skal være gået galt, er vores almindelige, mellemmenneskelige liv, der er grundlaget for, at vores liv lykkes.

I foredraget introduceres der til Løgstrups liv, samtid og til hovedbegreberne i hans tænkning: den etiske fordring og de suveræne livsytringer.