Et undervisningstilbud til konfirmander og deres præster.

Praktisk Info

Projektet er en gentagelse af sidste sæsons velbesøgte tilbud. Det er gratis for konfirmander i Aalborg Stift at deltage i projektet, som omfatter to lektioner af ca. 45 minutters varighed. Det vil i praksis sige to timer, idet det tager lidt tid at gå fra sted til sted.

Besøgene kan finde sted tirsdag, onsdag eller torsdag i tidsrummet 1. september 2019 til 1. maj 2020 og kan foregå fra kl. 10-12 eller fra kl. 12-14. Der kan deltage et hold, dvs. max 30 konfirmander, ad gangen. Konfirmanderne får brug for en mobiltelefon under besøget, og der er mulighed for at spise madpakker i Folkekirkens Hus.

Besøgene bestilles ved henvendelse til sisse@folkekirkenshus.dk eller tlf. 9812 1313. Formålet med projektet er at give inspiration til og skabe sammenhæng med den daglige konfirmandundervisning. Er der yderligere spørgsmål, er man velkommen til at kontakte religionspædagogisk konsulent i Aalborg stift: Anna Døssing Gunnertoft: adje@km.dk. Tlf. 6130 8025

Budolfi Kirke

– er opkaldt efter den engelske helgen Budolfus, er en af Danmarks ti domkirker. Der har ligget en kirke på stedet siden ca. år 1000, men den kirke, vi ser i dag, er hovedsagelig fra 1400-tallet. I tidens løb har kirken været udsat for brande, krige, jordskælv samt om- og tilbygninger.

I løbet af rundvisningen vil konfirmanderne få kendskab til kirkens historie, indretning og udsmykning samt et levende indblik i, hvad den kan fortælle om tidligere tiders levevilkår og kristen praksis.

Der vil være et særligt fokus på alteret, døbefonten og prædikestolen. De tre ting, der siden reformationen i 1536 har været det centrale i en gudstjeneste. Som en del af rundvisningen skal konfirmanderne rundt i kirken for at finde billeder, der er inspireret af fortællinger og tekster fra Det gamle Testamente og Det nye Testamente. Hvis det ønskes, kan der – med udgangspunkt i prædikestolens og alterets udsmykning – sættes særlig fokus på påskefortællingen.

Folkekirkens Hus

– er Aalborgs nye kraftcenter for kirke og kultur i Aalborg Stift. Her afholdes koncerter, foredrag, sang-
aftener, udstillinger, teologisk voksenundervisning og konfirmandundervisning m.m. Folkekirkens Hus har som mål at være et dannelsens og eftertænksomhedens hus. Tilværelsen/livet er fuldt af etiske udfordringer, som det moderne menneske ikke kan møde uforberedt, men må tage tilløb til at forholde sig til gennem samtale og refleksion.

Folkekirkens Hus ønsker derfor at bidrage til at skabe sikre og trygge rammer for en sådan proces og giver i projektet konfirmanderne og deres præst inspiration til sammen at tage fat på nogle af nutidens svære etiske dilemmaer. Fx diskuteres med udgangspunkt i udvalgte tekster fra Det nye Testamente et menneskes værdi, næstekærlighed samt forholdet til liv og død, lige som der føres en samtale om, hvad der efter konfirmandernes opfattelse er det vigtigste i livet.

Undervisere

Der er flere undervisere på projektet og derfor også lidt forskellig form, men indholdet er i princippet det samme:

Inger Røgild, cand.pæd., tidl. seminarielektor og tidl. skolekirkekonsulent. Lars Jøcker Buhl, cand. pæd. og tidligere skolekirkekonsulent.

Svende Grøn, lærer og skolekirkekonsulent.

Inden besøget vil den pågældende underviser kontakte præsten for at aftale nærmere omkring besøgets afvikling.

Materiale til download:

Her kan du downloade et undervisningsmateriale om Budolfi kirke, som er skrevet af Inger Røgild og Svende Grøn. Materialet gennemgår omhyggeligt henholdsvis De ti bud og Lidelseshistorien ved at sammenholde kirkerummets udsmykninger med de bibelske tekster.

Konfirmandprojekt – Inger-Svende.pdf download