– med Anders Petersen (det første af to foredrag, d. 3. oktober).

“Præstationssamfundet driver rovdrift på os”

Vi bliver gang på gang mindet om det, og emnet synes aktuelt som aldrig før:

Psykiske lidelser som stress, angst og depression trives i bedste velgående i vores tid. Lidelserne er vokset sig store og er blevet folkesygdomme, ligesom forbruget af antidepressiv medicin er eksploderet. Hvordan kan vi forklare det?

I foredraget vil Anders Petersen, lektor i sociologi på Aalborg Universitet, komme med et svar.

Ifølge ham lever vi i dag i et præstationssamfund, hvor vi hele tiden stiller store krav til os selv og hinanden. Er vi ikke fleksible, hurtige eller attraktive nok, falder vi bagud, og kampen for at følge med gør os mere sårbare over for stress, angst og depression.

– med Anders Petersen (det andet af to foredrag, d. 11. oktober).

Vi lever omgivet af diagnoser i en sådan grad, at der er opstået en ny kultur. En diagnosekultur! Brugen af psykiatriske diagnoser og kategorier er eksploderet, og de benyttes nu ikke længere kun af fagpersoner, men også af lægmænd og offentligheden.

I stort set alle moderne, vestlige samfund finder vi meget høje forekomster af en lang række psykiske forstyrrelser. Cirka 50 % af befolkningen vil opfylde kriterierne for mindst én psykiatrisk diagnose i deres liv, og cirka 25 % vil det i løbet af et enkelt år. Sådanne statistikker har været kendt i en årrække, men der er stor usikkerhed om, hvordan de skal fortolkes:

• Er de tegn på deciderede epidemier af fx depression og ADHD?

• Er vi vidne til en massiv sygeliggørelse af normale menneskelige fænomener?

• Eller er begge dele tilfældet samtidig?

Vi bruger diagnoserne til at forstå tilværelsens problemer og mennesker, som ikke passer ind i en mere og mere ensrettet norm. Hensigten er at hjælpe, men følgerne er ofte komplekse. Diagnoserne har med andre ord væsentlige samfundsmæssige og individuelle konsekvenser.

Anders Pedersen har i samarbejde med Svend Brinkmann udgivet bogen “Diagnoser” som forholder sig til diagnosekulturen ud fra forskellige vinkler. Kom til et spændende foredrag omkring hvad diagnoseboomet betyder.

2 foredrag: 250 kr.